گروههای محصولات

لیست قیمت تلویزیون LED , LCD

سایز

شرکت سازنده

کشور سازنده

سال عرضه

سیستم عامل

صفحه نمایش

کیفیت تصویر

لیست تازه ترین قیمت LED،LCD،3D،4K ال جی در بانه پلاس

عنوان محصول کشور سازنده سال عرضه قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 32LP500 اچ دی 32 اینچ چین 2021 ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۲ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 32LM637 اچ دی اسمارت 32 اینچ مصر 2020 ۶/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
43 اینچ
۳ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 43LJ510V/T فول اچ دی 43 اینچ کره جنوبی 2018 ۹/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۴ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 43LM6370 فول اچ دی (FULL HD) اسمارت 43 اینچ مصر 2020 ۱۰/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۵ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 43UP7550 الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 43 اینچ مصر 2021 ۱۱/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
49 اینچ
۶ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 49NANO80 الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 49 اینچ صفحه نانو سل اندونزی 2020 ۱۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
50 اینچ
۷ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 50UP7750 الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 50 اینچ مصر 2021 ۱۴/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۸ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 50UN7340 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 50 اینچ مصر 2020 ۱۴/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۹ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 50NANO75 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 50 اینچ نانوسل مصر 2021 ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۱۰ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 50NANO80 الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 50 اینچ صفحه نانو سل اندونزی 2021 ۱۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
55 اینچ
۱۱ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55UP81003 الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 55 اینچ لهستان 2021 ۱۶/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۱۲ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55UP7750 الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 55 اینچ مصر 2021 ۱۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۱۳ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55NANO75 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ نانوسل مصر 2021 ۱۷/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۱۴ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55UP80003 الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 55 اینچ لهستان 2021 ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۱۵ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55UP8150 الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 55 اینچ مصر 2021 ۱۸/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۱۶ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55NANO79 الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 55 اینچ صفحه نانو سل اندونزی 2020 ۱۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۱۷ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55UN8060PVB الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 55 اینچ اندونزی 2020 ۱۹/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۱۸ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55NANO80 الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 55 اینچ صفحه نانو سل مصر 2020 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۱۹ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55NANO86 الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 55 اینچ صفحه نانو سل اندونزی 2020 ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۲۰ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55NANO90 الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 55 اینچ صفحه نانو سل اندونزی 2021 ۲۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۲۱ تلویزیون او ال ای دی ال جی LG OLED 55BXPVA الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ اندونزی 2020 ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۲۲ تلویزیون او ال ای دی ال جی LG OLED 55C1 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ اندونزی 2021 ۳۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
65 اینچ
۲۳ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65UN711 الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 65 اینچ لهستان 2020 ۲۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۲۴ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65UP8150 الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 65 اینچ مصر 2021 ۲۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۲۵ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65NANO75 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ نانوسل مصر 2021 ۲۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۲۶ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65UP7550 الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 65 اینچ مصر 2021 ۲۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۲۷ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65UP81003 الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 65 اینچ اندونزی 2021 ۲۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۲۸ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65UP80003 الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 65 اینچ لهستان 2021 ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۲۹ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65NANO80 الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 65 اینچ صفحه نانو سل اندونزی 2020 ۲۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۳۰ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65NANO886 الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 65 اینچ نانوسل لهستان 2021 ۳۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۳۱ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65NANO86 الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 65 اینچ صفحه نانو سل اندونزی 2020 ۳۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۳۲ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65NANO90 الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 65 اینچ صفحه نانو سل اندونزی 2020 ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۳۳ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65nano95 الترا اچ دی (UHD 8K HDR) ‌اسمارت 65 اینچ نانوسل اندونزی 2021 ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۳۴ تلویزیون او ال ای دی ال جی LG OLED 65BXPVA الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ اندونزی 2020 ۴۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۳۵ تلویزیون او ال ای دی ال جی LG OLED 65CX الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ اندونزی 2020 ۴۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
70 اینچ
۳۶ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 70UP81003 الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 70 اینچ اندونزی 2021 ۳۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
75 اینچ
۳۷ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 75UP78003 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 75 اینچ لهستان 2021 ۳۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۳۸ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 75UP77003 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 75 اینچ لهستان 2021 ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۳۹ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 75UP8050 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 75 اینچ مصر 2021 ۳۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۴۰ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 75NANO79 الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 75 اینچ صفحه نانو سل کره جنوبی 2020 ۴۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۴۱ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 75NANO80 الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 75 اینچ صفحه نانو سل اندونزی 2021 ۵۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۴۲ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 75nano95 الترا اچ دی (UHD 8K HDR) ‌اسمارت 75 اینچ نانوسل اندونزی 2021 ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
86 اینچ
۴۳ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 86UP80003 الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 86 اینچ لهستان 2021 ۶۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱

لیست تازه ترین قیمت LED،LCD،3D,4K سونی در بانه پلاس

عنوان محصول کشور سازنده سال عرضه قیمت تاریخ آپدیت
49 اینچ
۱ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KD-49X7500H الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 49 اینچ مالزی 2020 ۱/۸۱۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۲ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KD-49X8000H الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 49 اینچ مالزی 2020 ۱۹/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
50 اینچ
۳ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KDL-50W660F فول اچ دی (FULL HD) اسمارت 50 اینچ مالزی 2018 ۱۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
55 اینچ
۴ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KD-55X7500H الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 55 اینچ مالزی 2020 ۲۰/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۵ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KD-55X8000H الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 55 اینچ مالزی 2020 ۲۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
65 اینچ
۶ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KD-65X7500H الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 65 اینچ مالزی 2020 ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۷ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KD-65X8500G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 65 اینچ مالزی 2019 ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۸ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KD-65X9500H الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 65 اینچ مالزی 2020 ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
75 اینچ
۹ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KD-75X8000H الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 75 اینچ مالزی 2020 ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
85 اینچ
۱۰ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KD-85X8000H الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 85 اینچ مالزی 2020 ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۱۱ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KD-85X9000H الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 85 اینچ مالزی 2020 ۷۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱

لیست تازه ترین قیمت LED،LCD،3D,4K سامسونگ در بانه پلاس

عنوان محصول کشور سازنده سال عرضه قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 32T5300 اچ دی (HD) اسمارت 32 اینچ مصر 2020 ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
40 اینچ
۲ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 40T5300 فول اچ دی (FULL HD) اسمارت 40 اینچ مصر 2020 ۹/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
43 اینچ
۳ تلویزیون ال ای دی سامسونگ Samsung UA43N5000ARXTW فول اچ دی 43 اینچ (Full HD) مصر 2019 ۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۴ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 43T5300 فول اچ دی (FULL HD) اسمارت 43 اینچ مصر 2020 ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۵ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 43AU7000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 43 اینچ مصر 2021 ۱۲/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
50 اینچ
۶ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 50AU7000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 50 اینچ مصر 2021 ۱۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۷ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 50AU8000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 50 اینچ مصر 2021 ۱۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۸ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 50TU8500 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 50 اینچ مصر 2020 ۱۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
55 اینچ
۹ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55TU8500 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ مصر 2020 ۱/۸۰۵/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۱۰ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55AU7000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ مصر 2021 ۱۵/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۱۱ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55TU7000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ مصر 2020 ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۱۲ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55TU8300 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت خمیده 55 اینچ مصر 2020 ۱۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۱۳ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55AU8000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ مصر 2021 ۱۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۱۴ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55AU9000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 55 اینچ مصر 2021 ۱۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۱۵ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55Q60R الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ مصر 2019 ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۱۶ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55Q60T الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ مصر 2020 ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۱۷ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55Q60A الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ مصر 2021 ۲۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۱۸ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55Q70R الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ مصر 2019 ۲۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۱۹ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55Q70T الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ مصر 2020 ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
58 اینچ
۲۰ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UN58TU7000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 58 اینچ مصر 2020 ۱۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
65 اینچ
۲۱ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 65TU7000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ مصر 2020 ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۲۲ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 65TU8000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ مصر 2020 ۲۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۲۳ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 65AU7000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ مصر 2021 ۲۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۲۴ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 65MU7000 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ مصر 2018 ۲۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۲۵ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 65AU8000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ مصر 2021 ۲۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۲۶ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 65TU8300 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت خمیده 65 اینچ مصر 2020 ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۲۷ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 65AU9000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 65 اینچ مصر 2021 ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۲۸ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 65Q60A الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ مصر 2021 ۲۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۲۹ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 65Q70T الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ مصر 2020 ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
75 اینچ
۳۰ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 75AU8000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 75 اینچ مصر 2021 ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۳۱ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 75Q60A الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 75 اینچ مصر 2021 ۴۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
82 اینچ
۳۲ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UN82TU8000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 82 اینچ مصر 2020 ۵۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
85 اینچ
۳۳ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 85AU8000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 85 اینچ مصر 2021 ۶۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۳۴ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 85Q60A الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 85 اینچ مصر 2021 ۷۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱

لیست تازه ترین قیمت LED،LCD،3D،4K شیاومی در بانه پلاس

عنوان محصول کشور سازنده سال عرضه قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون ال ای دی شیاومی(xiaomi L32M5-5ASP (Mi LED TV 4A اچ دی اسمارت 32 اینچ چین 2020 ۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
43 اینچ
۲ تلویزیون ال ای دی شیاومی( xiaomi L43M5-5ASP (Mi LED TV 4S التر اچ دی اسمارت اندروید 43 اینچ چین 2020 ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
55 اینچ
۳ تلویزیون ال ای دی شیاومی( xiaomi L55M5-5ASP (Mi LED TV 4S التر اچ دی اسمارت اندروید 55 اینچ چین 2020 ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
65 اینچ
۴ تلویزیون ال ای دی شیاومی( xiaomi L65M5-5ASP (Mi LED TV 4S التر اچ دی اسمارت اندروید 65 اینچ چین 2020 ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱

لیست تازه ترین قیمت LED،LCD،3D،4K شینون در بانه پلاس

عنوان محصول کشور سازنده سال عرضه قیمت تاریخ آپدیت
55 اینچ
۱ تلویزیون ال ای دی شینون SHINON SH55G7K الترا اچ دی اسمارت اندروید 55 اینچ چین 2020 ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱

لیست تازه ترین قیمت LED،LCD،3D,4K شارپ در بانه پلاس

عنوان محصول کشور سازنده سال عرضه قیمت تاریخ آپدیت
50 اینچ
۱ تلویزیون ال ای دی شارپ SHARP 50BK1X الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 50 اینچ مالزی 2018 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
55 اینچ
۲ تلویزیون ال ای دی شارپ SHARP 55BJ5E الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ لهستان 2018 ۱۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
60 اینچ
۳ تلویزیون ال ای دی شارپ SHARP 60BK1X الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 60 اینچ مالزی 2018 ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۴ تلویزیون ال ای دی شارپ SHARP 60AH1X الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 60 اینچ مالزی 2018 ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۵ تلویزیون ال ای دی شارپ SHARP LC-60UA6800X الترا اچ دی (UHD 4K ) اسمارت 60 اینچ مالزی 2018 ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
65 اینچ
۶ تلویزیون ال ای دی شارپ SHARP 65BJ5E الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ لهستان 2018 ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
70 اینچ
۷ تلویزیون ال ای دی شارپ SHARP 70BK1X الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 70 اینچ مالزی 2018 ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱

لیست تازه ترین قیمت LED،LCD،3D,4K توشیبا در بانه پلاس

عنوان محصول کشور سازنده سال عرضه قیمت تاریخ آپدیت
50 اینچ
۱ تلویزیون ال ای دی توشیبا TOSHIBA 50U5865 الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 50 اینچ چین 2020 ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
55 اینچ
۲ تلویزیون ال ای دی توشیبا TOSHIBA 55U5865 الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ چین 2020 ۱۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۳ تلویزیون ال ای دی توشیبا TOSHIBA 55U7950 الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 55 اینچ چین 2020 ۱۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
58 اینچ
۴ تلویزیون ال ای دی توشیبا TOSHIBA 58U7880VE الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 58 اینچ مصر ۱۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
65 اینچ
۵ تلویزیون ال ای دی توشیبا TOSHIBA 65U5865 الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ چین 2020 ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۶ تلویزیون ال ای دی توشیبا TOSHIBA 65U7950 الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 65 اینچ چین 2020 ۲۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
75 اینچ
۷ تلویزیون ال ای دی توشیبا Toshiba 75U7880EE الترا اچ دی (UHD 4K HDR ) اسمارت 75 اینچ ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱
۸ تلویزیون ال ای دی توشیبا TOSHIBA 75U7950 الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 75 اینچ چین 2020 ۳۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱