گروههای محصولات

لیست قیمت تلویزیون LED , LCD

سایز

شرکت سازنده

کشور سازنده

سال عرضه

سیستم عامل

صفحه نمایش

کیفیت تصویر

لیست تازه ترین قیمت LED،LCD،3D،4K ال جی در بانه پلاس

عنوان محصول کشور سازنده سال عرضه قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 32LP500 اچ دی 32 اینچ چین 2021 ۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
۲ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 32LM500 اچ دی 32 اینچ چین 2019 ۵/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
43 اینچ
۳ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 43LM5500 فول اچ دی Full HD 43 اینچ کره جنوبی 2019 ۹/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
۴ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 43LM6370 فول اچ دی (FULL HD) اسمارت 43 اینچ مصر 2020 ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
۵ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 43UP7550 الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 43 اینچ مصر 2021 ۱۲/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
۶ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 43UP7750 الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 43 اینچ مصر 2021 ۱۲/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
50 اینچ
۷ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 50UP7750 الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 50 اینچ مصر 2021 ۱۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
۸ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 50NANO75 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 50 اینچ نانوسل مصر 2021 ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
۹ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 50UQ90003 الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 50 اینچ لهستان 2022 ۱۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
۱۰ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 50NANO80 الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 50 اینچ صفحه نانو سل اندونزی 2021 ۱۷/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
۱۱ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 50NANO846 الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 50 اینچ صفحه نانو سل لهستان 2022 ۱۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۱۳
55 اینچ
۱۲ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55UP7750 الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 55 اینچ مصر 2021 ۱۶/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
۱۳ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55UP81003 الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 55 اینچ لهستان 2021 ۱۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
۱۴ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55NANO75 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ نانوسل مصر 2021 ۱۷/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
۱۵ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55UN8060PVB الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 55 اینچ اندونزی 2020 ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
۱۶ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55NANO79 الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 55 اینچ صفحه نانو سل اندونزی 2020 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
۱۷ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55NANO80 الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 55 اینچ صفحه نانو سل مصر 2021 ۱۹/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
۱۸ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55UQ90006 الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 55 اینچ مصر 2022 ۲۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۱۹ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55UP8150 الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 55 اینچ مصر 2021 ۲۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
۲۰ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55NANO846 الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 55 اینچ صفحه نانو سل لهستان 2022 ۲۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۱۳
۲۱ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55NANO86 الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 55 اینچ صفحه نانو سل اندونزی 2020 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
۲۲ تلویزیون او ال ای دی ال جی LG OLED 55BXPVA الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ اندونزی 2020 ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
۲۳ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55NANO90 الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 55 اینچ صفحه نانو سل اندونزی 2021 ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
65 اینچ
۲۴ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65NANO75 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ نانوسل مصر 2021 ۲۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
۲۵ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65UP81003 الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 65 اینچ اندونزی 2021 ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
۲۶ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65UP8150 الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 65 اینچ مصر 2021 ۲۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
۲۷ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65UN711 الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 65 اینچ لهستان 2020 ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
۲۸ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65NANO80 الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 65 اینچ صفحه نانو سل مصر 2021 ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
۲۹ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65NANO86 الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 65 اینچ صفحه نانو سل اندونزی 2020 ۳۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
۳۰ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65nano95 الترا اچ دی (UHD 8K HDR) ‌اسمارت 65 اینچ نانوسل اندونزی 2021 ۴۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
۳۱ تلویزیون او ال ای دی ال جی LG OLED 65CX الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ اندونزی 2020 ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
75 اینچ
۳۲ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 75UQ90006 الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 75 اینچ اندونزی 2022 ۳۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۹
۳۳ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 75nano95 الترا اچ دی (UHD 8K HDR) ‌اسمارت 75 اینچ نانوسل اندونزی 2021 ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
86 اینچ
۳۴ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 86UP80003 الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 86 اینچ لهستان 2021 ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷

لیست تازه ترین قیمت LED،LCD،3D,4K سامسونگ در بانه پلاس

عنوان محصول کشور سازنده سال عرضه قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 32T5300 اچ دی (HD) اسمارت 32 اینچ مصر 2020 ۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
43 اینچ
۲ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 43T5300 فول اچ دی (FULL HD) اسمارت 43 اینچ مصر 2020 ۹/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
۳ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 43AU7000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 43 اینچ مصر 2021 ۱۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
۴ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 43AU8000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 43 اینچ مصر 2021 ۱۱/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
50 اینچ
۵ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 50AU7000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 50 اینچ مصر 2021 ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
۶ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 50AU8000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 50 اینچ مصر 2021 ۱۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
۷ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 50BU8500 کریستال الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 50 اینچ مصر 2022 ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
۸ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 50TU8500 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 50 اینچ مصر 2020 ۱۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
55 اینچ
۹ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55TU7000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ مصر 2020 ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
۱۰ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55AU7000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ مصر 2021 ۱۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
۱۱ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55AU8072 کریستال الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ اسلواکی 2021 ۱۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
۱۲ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55TU8300 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت خمیده 55 اینچ مصر 2020 ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
۱۳ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55AU8000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ مصر 2021 ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
۱۴ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55BU8000 کریستال الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ مصر 2022 ۱۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
۱۵ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55BU8072 کریستال الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ اسلواکی 2022 ۱۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
۱۶ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55BU8500 کریستال الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ مصر 2022 ۱۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
۱۷ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55TU8500 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ مصر 2020 ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
۱۸ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55Q60T الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ مصر 2020 ۲۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
۱۹ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55Q60A الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ مصر 2021 ۲۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
۲۰ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55Q70T الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ مصر 2020 ۲۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
۲۱ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG QLED 55Q70A الترا اچ دی (UHD HDR 4K) ‌اسمارت 55 اینچ مصر 2021 ۲۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
65 اینچ
۲۲ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 65AU7000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ مصر 2021 ۲۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
۲۳ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 65TU8300 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت خمیده 65 اینچ مصر 2020 ۲۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
۲۴ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 65MU7000 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ مصر 2018 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
۲۵ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 65BU8000 کریستال الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ مصر 2022 ۲۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
۲۶ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 65BU8500 کریستال الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ مصر 2022 ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
۲۷ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 65Q60A الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ مصر 2021 ۳۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
۲۸ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG QLED 65Q60B الترا اچ دی (UHD HDR 4K) ‌اسمارت 65 اینچ ۳۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
۲۹ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG QLED 65Q70B الترا اچ دی (UHD HDR 4K) ‌اسمارت 65 اینچ مصر 2022 ۳۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
۳۰ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG QLED 65Q70A الترا اچ دی (UHD HDR 4K) ‌اسمارت 65 اینچ مصر 2021 ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
75 اینچ
۳۱ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 75BU8000 کریستال الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 75 اینچ مصر 2022 ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
۳۲ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 75Q60A الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 75 اینچ مصر 2021 ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
۳۳ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG QLED 75Q70A الترا اچ دی (UHD HDR 4K) ‌اسمارت 75 اینچ مصر 2021 ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
۳۴ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG QLED 75Q60B الترا اچ دی (UHD HDR 4K) ‌اسمارت 75 اینچ ۴۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
۳۵ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG QLED 75Q70B الترا اچ دی (UHD HDR 4K) ‌اسمارت 75 اینچ مصر 2022 ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
85 اینچ
۳۶ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 85AU8000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 85 اینچ مصر 2021 ۷۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
۳۷ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 85Q60A الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 85 اینچ مصر 2021 ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷
۳۸ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG QLED 85Q70B الترا اچ دی (UHD HDR 4K) ‌اسمارت 85 اینچ ۹۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۷

لیست تازه ترین قیمت LED،LCD،3D،4K شیاومی در بانه پلاس

عنوان محصول کشور سازنده سال عرضه قیمت تاریخ آپدیت
55 اینچ
۱ تلویزیون ال ای دی شیاومی( xiaomi L55M5-5ASP (Mi LED TV 4S التر اچ دی اسمارت اندروید 55 اینچ چین 2020 ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۳
65 اینچ
۲ تلویزیون ال ای دی شیاومی( xiaomi L65M5-5ASP (Mi LED TV 4S التر اچ دی اسمارت اندروید 65 اینچ چین 2020 ۲۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۳

لیست تازه ترین قیمت LED،LCD،3D،4K شینون در بانه پلاس

عنوان محصول کشور سازنده سال عرضه قیمت تاریخ آپدیت
43 اینچ
۱ تلویزیون ال ای دی شینون SHINON SH43G7S فول اچ دی اسمارت اندروید 43 اینچ چین 2020 ۶/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۳
55 اینچ
۲ تلویزیون ال ای دی شینون SHINON SH55G7K الترا اچ دی اسمارت اندروید 55 اینچ چین 2020 ۱۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۳
65 اینچ
۳ تلویزیون ال ای دی شینون SHINON SH65G7K الترا اچ دی اسمارت اندروید 65 اینچ چین 2020 ۱۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۸/۳