گروههای محصولات

لیست قیمت یخچال فریزر و ساید بای ساید

نوع محصول

شرکت سازنده

کشور سازنده

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر و ساید بای ساید ال جی در بانه پلاس

عنوان محصول کشور سازنده ظرفیت قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال فریزر بالا پایین ال جی LG GNM-705 بالا فریزر -پایین یخچال بدون آبریز ویتنام 516 لیتر ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۲ یخچال فریزر بالا پایین ال جی LG GL-F652HL بالا فریزر -پایین یخچال آبریزدار هند 438 لیتر ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۳ یخچال فریزر بالا پایین ال جی LG GC-F689 بالا یخچال -پایین فریزر آبریزدار چین 446 لیتر ۲۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۴ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی LG Door-in-Door J247 بنتلی (در رو در) چین 668 لیتر ۴۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۵ یخچال فریزر ساید بای سایدال جی LG Door-in-Door J267 بنتلی (در رو در) چین 668 لیتر ۴۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۶ یخچال فریزر دو قلوی ال جی LG GC-B414-GC-F411 آب ریز دار چین 40 فوت ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۷ یخچال فریزر ساید بای ساید اینستا ویو ال جی LG insta viwe X-267 بنتلی (در رو در) 3در چین 668 لیتر ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۸ یخچال فریزر ساید بای ساید اینستا ویو ال جی LG insta viwe Gr-X257 بنتلی (در رو در) چین 668 لیتر ۵۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۹ یخچال فریزر ساید بای ساید اینستا ویو ال جی LG instaviwe GR-X259 بنتلی (در رو در) 3در چین 668 لیتر ۵۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۱۰ یخچال فریزر اینستا ویو ال جی LG instaviwe Gr-X29 بنتلی (در رو در) 5 در چین 28 فوت ۵۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۱۱ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی LG Door-in-Door GR-J337CSBL بنتلی (در رو در) چین 855 لیتر ۶۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۱۲ یخچال فریزر اینستا ویو ال جی LG instaviwe GR-X24 بنتلی (در رو در) 5 در کره جنوبی 705 لیتر ۷۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۱۳ یخچال فریزر اینستا ویو ال جی LG instaviwe GRX-274 بنتلی (در رو در) 5 در کره جنوبی 705 لیتر ۸۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴
۱۴ یخچال فریزر اینستا ویو ال جی LG instaviwe GR-X39 بنتلی (در رو در) 5 در کره جنوبی 716 لیتر ۱۰۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۴